Motståndsandning vid COVID-19 -svar på frågor 200426.pdf