Info till patient vid hemgång Karolinska Universitetssjukhuset.pdf