Magisteruppsatser - Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa

Magisteruppsatser - Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa

Kursmoduler

VT 2021

VT 2021
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
VT 2021 47298    
  • Sambandet mellan affärsresultat och förekomsten av arbetsplatsolyckor.pdf Attachment
    Sambandet mellan affärsresultat och förekomsten av arbetsplatsolyckor.pdf Sambandet mellan affärsresultat och förekomsten av arbetsplatsolyckor.pdf
    Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
  • Validitet och reliabilitet av ett nytt rörelseanalysprogram (Kinovea®) vid lyft..pdf Attachment
    Validitet och reliabilitet av ett nytt rörelseanalysprogram (Kinovea®) vid lyft..pdf Validitet och reliabilitet av ett nytt rörelseanalysprogram (Kinovea®) vid lyft..pdf
    Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 
lägsta resultat måste visa måste skicka in måste bidra