För läkarprogrammens lärare

Varmt välkommen till vårt lärarrum! 

Lärarrummet är tänkt för dig som är lärare, examinator, handledare, instruktör eller administratör på läkarprogrammen!

Den information som finns här är specifik för läkarprogrammen på KI. Informationen rör både det 5,5-åriga och det sexåriga läkarprogrammet. Generell information för studenter, medarbetare och lärare på KI finns på Medarbetarportalen. 

Som ny på läkarprogrammen är det mycket som är nytt och därför vill vi försöka underlätta genom att ge en introduktion via kortfattad information om olika saker som rör läkarprogrammen. Dessutom tillhandahålls information om anvisningar, dokument, kurser för lärare, länkar med mera som är av värde för dig som möter läkarstudenter. Dokumenten här ska alltid utgöras av den senaste version.

Börja gärna med att lyssna på Några ord från programdirektor Marie Dahlin! 

stethoscope-1515855.jpg

Innehåll

 • Välkommen till läkarprogrammen - en orientering för dig som är ny eller vill veta mer
 • Möten och samarbeten
 • Organisation, lednings- och kanslifunktioner 
 • Kursadministration och högskolejuridik
 • Undervisning och lärande
 • Bedömning och examination 
 • Kurser för lärare och handledare 
 • Studentvalda kurser (SVK)
 • Valbara kurser i sexårigt läkarprogram
 • Dokument, handböcker och mallar
 • Kompletterande läkarprogram för läkare med examen utanför EU/EES (KUL)

 

 

 


Är det något du saknar här, så kontakta oss gärna:         

Marie D profilbild.png

Marie Dahlin  
Programdirektor för 5,5-åriga och
sexåriga programmet

Anna K-1.png

Anna Kiessling
Programdirektor för implementering av sexåriga programmet

 Ellinor.png

Ellinor Kenne
Biträdande programdirektor
för termin 1-4 

Anna porträtt abisko.jpeg

Anna Freyschuss
Biträdande programdirektor
för termin 5-12