Kursöversikt

Varmt välkommen till vårt lärarrum!  Lärarrummet är tänkt för dig som är lärare, handledare, instruktör, administratör osv på läkarprogrammen!

Som ny inom läkarprogrammen är det mycket som är nytt och därför vill vi gärna försöka underlätta genom att både ge lite kortfattad översiktlig information till olika saker om läkarprogrammen och dels tillhandahålla information om lärarkurser, dokument, länkar mm som är av värde för lärare!

All generell information för lärare på KI finns på UoL:s sidaMedarbetarportalen.

Den information som finns här är enbart specifik för läkarprogrammen. Informationen rör både det 5,5-åriga- liksom det sexåriga läkarprogrammet. För mer specifik information om införande av ett sexårigt läkarprogram hänvisas till modulen längst ner.

Börja gärna med att lyssna på "Några ord från programdirektor Marie Dahlin"!

 

KI aulan_oktober4_ulfsirborn.jpg

Moduler: 

Välkommen till läkarprogrammen
- en orientering för dig som är ny eller vill veta mer

Nationella lärandemål
o  Kurser för lärare  (faculty development)
o  Om lärandeaktiviteter på läkarprogrammet
Examination och bedömning
o  Lednings- och kanslifunktioner 
o  Kursadministrativt - terminstider, kursrum, kursplaner 
SVK för lärare och kursgivare

Om sexårigt läkarprogram till legitimation

Coronapandemin
Krisplan

 

Är det något du saknar här, så kontakta oss gärna:

                       

Marie D profilbild.png Anna Kiessling, PD implementering  


Marie Dahlin, programdirektor för

både 5,5-årigt och sexårigt läkarprogram

 

                   

Anna Kiessling, PD implementering för sexårigt läkarprogram

   

                       

Anna Freyschuss, bitr PD

Ellinor.jpg

Anna Freyschuss, bitr programdirektor

termin 5-11

 

Ellinor Kenne, bitr programdirektor 
termin 1-4